Kwalifikacje Cukiernika - Zawodowe kwalifikacje

Kwalifikacje Cukiernika

Jeśli marzysz o słodkiej pracy to zawód cukiernika jest idealny dla Ciebie. Aktualnie na rynku pracy można znaleźć wiele ofert dotyczących tego zajęcia. Jest to praca, w której np. W przeciwieństwie do piekarza płeć nie ma znaczenia.

Edukacja

Cukiernikiem tradycyjnie najłatwiej zostać poprzez szkołę uczącą zawodu. Najlepiej wybrać technikum gastronomiczne ze specjalizacją cukiernik bo oprócz nauki zawodu daje ono również wykształcenie średnie, które jest potrzebne w podnoszeniu późniejszych kwalifikacji. Mniej ambitni mogą wybrać zawodówkę. Podczas nauki uczniowie zdobywają wiedzę na temat wytwarzania i wypiekania ciast, ozdabiania wyrobów, obsługi maszyn, ale także uczą się podstaw przedsiębiorczości, która jest niezbędna jeśli ktoś zamierza prowadzić własną działalność gospodarczą. W ramach nauki muszą odbyć praktyczne zajęcia zarówno w szkole jak i zewnętrznych zakładach cukierniczych. Bardzo często jeśli młody adept jest zdolny po uzyskaniu dyplomu zostaje zatrudniony w cukierni, w której odbywał praktyki. Pozytywnie zdany egzamin zawodowy na koniec szkoły daje tytuł czeladnika.

Mistrz Cukiernik

Kolejnym etapem w karierze zawodowej cukiernika jest egzamin na tytuł mistrza, który składa się z teoretycznej(egzamin ustny i pisemny) oraz praktycznej części. O udział w egzaminie można ubiegać się w kilku przypadkach:

  • Osoba posiada tytuł czeladnika cukiernika, ma co najmniej trzyletni staż pracy po uzyskaniu tytułu zawodowego i świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej(przed reformą)

  • Osoba, która w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej wykonywała zawód cukiernika przez co najmniej sześć lat i ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej(przed reformą)

  • Osoba, która posiada tytuł mistrza w jednej z dziedzin wchodzących w zakres zawodu cukiernika i po jego zdaniu odbyła co najmniej roczny staż w zawodzie cukiernika oraz ma świadectwo ukończenioa szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej(przed reformą)

  • Osoba, która ma wykształcenie średnie i tytuł z zawodu wchodzącego w zakres zawodu cukiernika i co najmniej dwuletni staż w tej dziedzinie

  • Osoba, która ukończyła studia na wyższej uczelni na kierunku lub ze specjalizacją wchodzącą w zakres zawodu cukiernika i po uzyskaniu zawodu co najmniej roczny staż pracy w zawodzie

Inne potrzebne do tego zawodu kwalifikacje to dobry stan zdrowia i zdolności manualne.

Posted in Rekreacja by monika at marzec 23rd, 2010.
Tags: , , , , , ,

Comments are closed.